ระบบส่งบทความออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่อยู่: เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วัน-เวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

โทรศัพท์:   0-2579-1111 ต่อ 1331, 1252, 1155

โทรสาร:     0-2579-1111 ต่อ 2187

อีเมล์:  research@spu.ac.th